Kuća Paulina, otok Brač, Dračevica, idejni projekt/ House "Paulina", island Brač                  

             Kuća Paulina, otok Brač, Dračevica, idejni projekt

Architect: Bojana Vuksanović dipl.arh. RIBA

Klijent: Rosana Šimunović

Project: 2023