Exhibition "Geometry by Nature"/ "Geometrija prirode" 25.05. - 15.07.2022. Creski muzej


Autorica keramike, fotografija i likovnog postava:
Bojana Vuksanović dip. arh. BArch (Hon) RIBA

Organizacija izložbe: Creski muzej

Za organizatora:
Jelena Dunato mag. philol. angl. et hist. art. ravnateljica

Tehnički postav: Eduard Dajčman

Pokrovitelj: Cresanka.d.d.

Tisak: Arskopija, Zagreb

About the exhibition:

Bojana Vuksanović is especially interested in the intelligence and beauty of structures derived by Nature and the new modes of architectural thinking that focus on utilising these processes in architecture and design. Nature creates optimal structures that simultaneously have maximum strength with the least amount of energy expenditure.

The exhibition shows a series of objects made in ceramic, presenting the interpretations of natural geometries the author was inspired with, translated into various forms. She creates these objects that, unlike architectural objects, can become anything, follow, or not follow rules, be precise and controlled or/and intuitive and meditative.

In the words of the author: “There are certain patterns and forces that Nature exhibits on various scales. These are not just visual, aesthetic patterns, but they reveal structures and forces that Nature creates with. In formations of cracks of ice, we see paths of force distribution with lowest amounts of resistance, the same as in the structure of wings of the dragonfly or in formations of bubbles. Clay is a material with the infinite possibility of manifestation; formless, until something or someone gives it form. Similar to water or primordial matter, it contains no particular form, yet it can become anything.

Nature is not separate from us, but we are also the Nature, our bloodstream and neural networks are a tree-like branching structure, our cells arrange in same structure formations like bubbles.

The beauty of material, clay, ceramics, in its processual and finalised form, is without comparison.”

O izložbi:

Bojana Vuksanović posebno je zainteresirana za inteligenciju i ljepotu struktura koje stvara Priroda, kao i novih modaliteta arhitektonskog razmišljanja koji se fokusiraju na implementaciju ovih procesa u arhitekturi i dizajnu. Priroda kreira optimalne strukture, istovremeno sa maksimalnom jačinom, a najmanjim utroškom energije.

Izložba prikazuje seriju predmeta napravljenih od keramike koji prezentiraju interpretacije prirodnih geometrija kojima je autorica bila inspirirana, transformiranih u razne forme. Ona kreira ove predmete koji, za razliku od arhitektonskih, mogu postati bilo što, pratiti ili ne pratiti pravila, biti precizni i kontrolirani ili/i biti intuitivni i meditativni.

Riječima autorice: “Postoje određeni uzorci i sile koje Priroda prezentira u svim raznim mjerilima. To nisu samo vizualni, estetski dezeni, već oni otkrivaju strukturu i sile sa kojima Priroda kreira. U formacijama pukotina leda možemo vidjeti linije distribucije sila preko puteva najmanjeg otpora, identične kao i u strukturi krila vilinog konjica ili u formacijama balona sapunice. Glina je materijal beskrajnih mogućnosti manifestacije; bez forme dok mu nešto ili netko ne podari tu formu. Sličan vodi ili iskonskoj materiji, nema nikakvu određenu formu, međutim može postati bilo što.

Priroda nije odvojena od nas, već smo i mi također Priroda, naš vaskularni i živčani sustav su razgranate strukture poput drveća, naše stanice se aranžiraju u istim strukturalnim formacijama kao baloni sapunice.

Ljepota materijala, gline i keramike, tijekom procesa kao i u finalnoj formi je bez usporedbe.

Popular Posts