"Cres - Genius Loci" exhibition at the Museum of Cres / 15.06. - 05.10.2021.

About the exhibition:

Cres - Genius loci

The term "genius loci" originates from Roman mythology and refers to the protective spirit of a place. In contemporary usate, it can refer to a place's distinctive atmosphere.

Every place has its own unique qualities, not only in terms of its physical makeup, but of how it is experienced. "Cres - Genius loci" is an exhibition of photographs made between 2027 and 2021. It is a personal account of what the author perceives, that portrays a moment in time and experienced emotion without intention to be a scientific or objective study of values and characteristics of Cres. Scenes are often a chimera*, idealised through the eyes of the child[hood] partly spent here, emphasising why Cres is a special place, unique in the world.

The author wishes visitors to leave the museum feeling inspired and uplifted.

*chimera - a thing which is hoped for but is illusory or impossible to achive


O izložbi:

Cres - Genius loci


Pojam „genius loci“ potječe iz rimske mitologije i odnosi se na zaštitnički duh mjesta. U suvremenom kontekstu i arhitekturi, može se odnositi na prepoznatljivu atmosferu mjesta.

Svako mjesto ima svoje jedinstvene kvalitete, ne samo u pogledu svoje fizičke naravi, već i načina na koji je doživljeno. "Cres - Genius loci" izložba je fotografija nastalih između 2017. i 2021. godine. To je osobni prikaz autoričinih opažanja, koji preslikavaju moment u vremenu i doživljenu emociju, bez namjere da budu naučno ili objektivno proučavanje vrijednosti i obilježja Cresa. Prizori su često himera*, idealizirana očima djetinjstva, dijelom provedenog ovdje. Oni naglašavaju zašto je Cres posebno mjesto, jedinstveno u svijetu.

Autorica želi posjetiteljima da napuste muzej osjećajući se inspirirano i uzdignuto.

himera - stvar kojoj se nadamo, ali je iluzorna ili ju je nemoguće postići