Dock Culture exhibition at Moise Palace / 3rd Biennale of industial art / European Capital of Culture 2020

Dock Culture izložba u okviru 3. Bijenala industrijske umjetnosti, Ri2020 u palači Moise, Cres

Links: 

Industrial Biennale: https://bit.ly/2HE8psZ

CAS Center for advanced studies: http://cas.uniri.hr/dock-culture-exhibition-at-moise-palace-3rd-biennale-of-industial-art/

https://uniri.hr/vijesti/izlozba-dock-culture-u-palaci-moise/
A proposal for revitalization and protection of the last remaining floating dock in Croatia from Austro-Hungarian Era, and its conversion into an industrial “living museum” – a new urban platform for culture, creative industries, education and tourism.The exhibition will be open on Thursday, October 15th, at 6 pm, at the Moise Palace, on island Cres, where Dock-9 is currently located.The project outlines how the dock could potentially be transformed, re-invented architecturally and through a proposed change in use, integrated as a layer within the city, as an artifact that tells an authentic story within the cultural history.

The dock is envisaged as a floating “living museum”, the object itself a historic “visitor center”, simultaneously providing a platform for various additional proposed usages. According to the project, in the future, restaurated, the dock could be used as a summer stage for multimedia artistic interventions, an exhibition space for ship models and photographs from maritime history, a stage for events, small library on shipbuilding and space for art studios and residences, lectures, concerts, theater performances, cinema, a berth for two hundred smaller boats, and thus it would generate new artistic contents.

Presented is a potentiality for the integration of this historical object, newly redesigned architecturally, in the urban matter of the city of Cres, or alternatively relocation elsewhere.
Consideration should be given to a significance of the floating Dock-9 object in Cres in terms of cultural-industrial heritage, not solely at the local level, but within the broader context of Europe also. Dock-9 constructed for the Austro-Hungarian navy at the beginning of the last century is not only is the oldest, but it is also the last remaining representative object of this typology left from that era. 

19th of June, as a result of public initiative “Dock Culture”, Ministry of culture, governing body for protection of cultural heritage, Conservation office, Rijeka, has placed Dock-9 under preventive protection until issue of document for determination of cultural property.

Dock Culture was first presented in 2016 at the Maritime and History Museum of the Croatian in Rijeka, at Governor’s palace. After that it was presented at 7th International Industrial Heritage Conference, Rijeka, gallery of Croatian Association of Interdisciplinary Artists in Pula (2016), Lamparna LAE Underground City XXI Labin (2016) and Days of Architecture in Istria (2016) and in HDD – Croatian design association, Zagreb (2017).

The exhibition is supported by Cresanka dd. and Center for Advanced Studies Southeast Europe, University of Rijeka and Italian community Cres.Izložba Dock Culture, istoimeni je projekt i inicijativa arhitektice Bojane Vuksanović s ciljem očuvanja plutajućeg Doka 9 (originalno Doka F), jedinog preostalog objekta ove vrste iz austro-ugarskog vremena u svijetu, a trenutno lociranog u Cresu. Idejni projekt predlaže njegovo predstavljanje u vidu povijesno-industrijskog artefakta te integraciju u kulturnu, društvenu i urbanu scenu, kao i pretvaranje u novu kreativnu platformu. Izgrađen za potrebe Austro-Ugarske mornarice početkom prošlog stoljeća (1913.), dok je i nakon 104 godine još uvijek u funkciji. Tijekom tog dugog razdoblja bio je u upotrebi u vojskama Austro-Ugarske, Italije, Jugoslavije i Hrvatske od njene samostalnosti. Pritom je više puta mijenjao lokacije, od Pule gdje je izgrađen, preko Tivta, do Cresa gdje se nalazi od 1983. godine. Cilj projekta je očuvati i reanimirati ovaj objekt kao predmet hrvatske industrijske i kulturne baštine te preduhitriti njegov odlazak u rezalište u trenutku kad prestane biti u funkciji u okviru Brodogradilišta Cres.

Projekt predlaže da bi se u budućnosti mogao očuvati, restaurirati i biti u upotrebi kao ljetna pozornica za multimedijske umjetničke intervencije, izložbeni prostor za makete brodova i fotografije iz pomorske povijesti, knjižnica i arhiv, prostor za umjetničke ateljee i rezidencije, predavanja, koncerte, kazališne predstave, kino, ali i kao vez za dvjestotinjak manjih brodica te bi na taj način generirao i nove umjetničke sadržaje. Takav objekt, koji je i sam po sebi svojevrstan „muzej brodogradnje“, predstavljao bi novi sloj grada, artefakt koji govori autentičnu priču jedne kulturne povijesti i pritom stvara nove vrijednosti. Sve ove različite funkcije i sadržaji mogli bi u budućnosti koegzistirati uz „centralnu ulicu“ – palubu doka, do dolaska na krajnju točku, s koje se pruža pogled na more. Zidovi gornje palube doka dugački 100m s jedne i druge strane, postali bi šetnice s pogledima u unutarnju “ulicu” doka i na cijeli grad.

19. lipnja 2020. kao rezultat javne inicijative “Dock Culture” Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel Rijeka, stavilo je Dok-9 pod preventivnu zaštitu do donošenja rješenja o utvrdjivanju kulturnog dobra. Dock Culture prvi put je predstavljen je 2016. u Pomorskom povijesnom muzeju Hrvatskog primorja u Rijeci, Guvernerova palača, zatim na Sedmoj međunarodnoj konferenciji o industrijskoj baštini.  2016. u galeriji Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika u Puli, u Lamparni LAE Undeground City XXI Labin (2016), na Danima arhitekture Istre (2016) i u HDD Hrvatskom dizajnerskom društvu, Zagreb (2017).

”Dock Culture’ 2020. u palači Moise po prvi put se izlaže u Cresu gdje je Dok-9 lociran. U jedinstvenom prostoru Palače Moise, izložbu je pored Cresanke dd. podržalo Sveučilište u Rijeci u sklopu programskih aktivnosti Centra za napredne studije jugoistočne Europe.


Popular Posts